Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà Đồng hồ Dong ho Đồng hồ chính hãng Dong ho chinh hang
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn tuyển sinh: Thiếu tá Nguyễn Hữu Chừng ĐT: 0978973103 - Đ/c Triệu Thị Hồng Nhung ĐT 0974626166
Tư vấn Du học - Xuất khẩu lao động (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan): Thiếu tá Lê Diên Tiến ĐT 0989.737.959
Tư vấn học nghề Công nghệ thông tin và Lái xe ôtô hạng B1, B2, C tại TP Việt Trì: Thiếu tá Lê Diên Tiến 0989737959
Liên kết website
Trung cấp nghề Điện tử công nghiệp
Ngày đăng: 21/10/2014

 

QUÂN KHU 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 2 - BQP

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

  

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định  số:43/QĐ-CĐN2  ngày 21 tháng 1 năm 2013

   của Hiệu trưởng Trường cao đẳng  nghề số 2 - BQP)

 

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 40510345

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

          + Trình bày được những nguyên tắc an toàn trong hoạt động nghề nghiệp;

          + Phát biểu được các định luật cơ bản về điện học và ứng dụng trong kỹ thuật điện;

          + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo lường và khí cụ điện thông dụng trong kỹ thuật điện, điện tử;

          + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp;

          + Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện tử, các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp;

          + Trình bày được cấu trúc chung của các bộ lập trình PLC;

          + Trình bày được các tập lệnh cơ bản trong PLC;

  + Xác định được các ứng dụng và vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

- Kỹ năng:

          + Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bộ đồ nghề điện cầm tay, các thiết bị đo lường điện tử;

          + Đọc, vẽ được các bản vẽ điện, điện tử thông dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

          + Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC;

+ Lắp đặt, kết nối, vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

 + Kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử theo yêu cầu công việc;

          + Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên môn  nghề;

  + Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống;

  + Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động;

  + Có khả năng giao tiếp với khách hàng để hướng dẫn, mô tả các thông tin về sản phẩm, thiết bị liên quan đến nghề.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

          + kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật lao động;

        + Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

        + Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

       + Luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế của đơn vị;

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến bộ;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ, yêu nghề, có ý thức với tập thể cộng đồng và xã hội;

       + Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật;

       + Có kiến thức về quốc phòng - an ninh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần giữ gìn bí mật cơ quan đơn vị, bí mật quốc gia. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.     

3. Cơ hội việc làm:

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện dân dụng và điện tử công nghiệp trong các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

- Có thể tự kinh doanh dịch vụ, sửa chữa nghề điện.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 40 giờ)

2.  Phân bổ thời gian thực học:

          - Thời gian học các môn chung: 210 giờ

          - Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 2340 giờ.

          + Thời gian học các môn học, mô đun bắt buộc: 1710 giờ; Thời gian học các môn học, mô đun tự chọn: 630 giờ.

          +  Thời gian học lý thuyết: 691 giờ; Thời gian học thực hành: 1649 giờ.

    

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH01

Chính trị

30

22

6

2

MH02

Pháp luật

15

10

4

1

MH03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

 4

MH05

Tin học

30

13

15

2

MH06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

1710

501

1138

71

II.1

Các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở

735

285

419

31

MH07

An toàn lao động

30

15

13

2

MH08

Điện kỹ thuật

60

36

20

4

MH09

Vẽ điện

30

15

13

2

MĐ10

Đo lường điện tử

45

29

13

3

MĐ11

Điện tử tương tự

60

20

36

4

MĐ12

Điện cơ bản

180

60

115

5

MĐ13

Máy điện

90

30

56

4

MĐ14

Kỹ thuật cảm biến

180

60

116

4

MĐ15

Trang bị điện     

60

20

37

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên

môn nghề

975

216

719

40

MĐ16

Linh kiện điện tử

60

20

36

4

MĐ17

Chế tạo mạch in và hàn linh kiện

30

6

22

2

MĐ18

Mạch điện tử cơ bản

90

25

60

5

MĐ 19

Điện tử công suất

120

40

74

6

 MĐ 20

Kỹ thuật xung, số

150

50

93

7

 MĐ21

PLC cơ bản

180

60

114

6

 MĐ22

Thực tập tốt nghiệp

345

15

320

10

 

Tổng cộng

1920

609

1227

88

IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ23

Thiết kế mạch bằng máy tính

75

30

40

5

  MH24

Điều khiển điện khí nén

120

30

85

5

 MH25

Tổ chức sản xuất

30

20

8

2

MĐ26

Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

90

25

62

3

MĐ27

PLC nâng cao

120

30

84

6

MĐ28

Vi điều khiển

150

45

100

5

  MĐ29

Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử

45

10

30

5

 

Tổng cộng

630

190

409

31

V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1.Kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp

* Kiểm tra hết môn học/ mô đun:

- Kiểm tra hết môn học/mô đun: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

- Thời gian kiểm tra:

          -  Lý thuyết:

          + Tự luận: Không quá 02 giờ.

          + Trắc nghiệm: Không quá 01 giờ.

          + Vấn đáp: Không quá 01giờ (HS có 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời)

          - Thực hành: Không quá 08 giờ.

* Thi tốt nghiệp:

Số TT

Nội dung

Hình thức

Thời gian

1

Chính trị

Viết

Vấn đáp

 

 Không quá 02 giờ

 Không quá 01 giờ

(HS có 40 phút chuẩn bị và  20 phút trả lời)

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Kiến thức

 

 

 

Viết

Trắc nghiệm

Vấn đáp

 

Không quá 03 giờ.

Không quá1,5 giờ

Không quá 60 phút

(HS có 40 phút chuẩn bị và  20 phút trả lời)

-         Kỹ năng

Bài thi thực hành

Không quá 12 giờ

* Mô đun tốt nghiệp

(tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 12 giờ

2. Các hoạt động ngoại khoá

           - Nội dung hoạt động ngoại khoá gồm:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ(một buổi/tuần)

3

 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Đi thực tế

Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun

3. Các chú ý khác:

- Học tập nội quy, quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện học sinh.

 

Kinh mat dang quang Kinh mat Kinh mat thoi trang Kinh can Dong ho chinh hang Dong ho thuy si Sua nha tai ha noi Son nha tai ha noi Sửa nhà trọn gói Sửa chữa điện nước