Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà Đồng hồ Dong ho Đồng hồ chính hãng Dong ho chinh hang
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn tuyển sinh: Thiếu tá Nguyễn Hữu Chừng ĐT: 0978973103 - Đ/c Triệu Thị Hồng Nhung ĐT 0974626166
Tư vấn Du học - Xuất khẩu lao động (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan): Thiếu tá Lê Diên Tiến ĐT 0989.737.959
Tư vấn học nghề Công nghệ thông tin và Lái xe ôtô hạng B1, B2, C tại TP Việt Trì: Thiếu tá Lê Diên Tiến 0989737959
Liên kết website
Trung cấp nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
Ngày đăng: 21/10/2014

 

QUÂN KHU 2

TRƯỜNG  CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 2-BQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-CĐN2 ngày 21 tháng 01 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 2 - BQP)

 

Tên nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã nghề: 40480211

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 35

 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,     

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

  + Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần     thiết bằng tiếng Anh;

 + Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

         + Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị, doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

           + Đề xuất các giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

           + Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

           + Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

- Kỹ năng:

           + Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;

           + Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;  

           + Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

           + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

           + Tham gia quản lí dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

           + Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

           + Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

           + Quản trị Website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

          + Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

          + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

          + Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

          + Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

         + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của người công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

         + Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

          + Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

          + Có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

          + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

          + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

          + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3.Cơ hội việc làm:

          Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng các phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

          + Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;

          + Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

          + Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

          + Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị Website;

          + Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

            Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế Website, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

          + Có thể học tiếp tục ở bậc cao đẳng, đại học;

          + Tự mở doanh nghiệp.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:

          - Thời gian đào tạo: 02 năm

          - Thời gian học tập: 90 tuần  

          - Thời gian thực học: 2550 giờ

          - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học:

          - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

          - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

          + Thời gian học bắt buộc: 1650 giờ              + Thời gian học tự chọn: 690 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 688 giờ                + Thời gian học thực hành: 1652 gi

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

       

Mã MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Thực

Kiểm

thuyết

hành

tra

I

Các môn học chung

210

130

63

17

MH 01

Chính trị

30

28

 

2

MH 02

Pháp luật

15

14

 

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

17

24

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

55

 

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2340

655

1533

152

MĐ07

Tin học văn phòng

60

16

40

4

MĐ08

Bảng tính Excel

60

17

39

4

MH09

Cấu trúc máy tính

60

34

22

4

MH10

Mạng máy tính

60

20

36

4

MĐ11

Lắp ráp và bảo trì máy tính

45

12

31

2

MH12

Lập trình cơ bản

60

25

31

4

MH13

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

19

37

4

MH14

Cơ sở dữ liệu

60

18

38

4

MH15

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

45

11

30

4

MH16

Kế toán đại cương

45

30

12

3

MH17

Kỹ năng làm việc nhóm

45

30

13

2

MH 18

Tiếng Anh chuyên ngành

45

12

31

2

MĐ 19

Hệ điều hành Windows Server

60

18

38

4

MĐ 20

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1

75

25

46

4

MĐ 21

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

75

24

47

4

MH 22

Lập trình Windows 1 (VB.NET)

90

30

56

4

MH 23

Đồ họa ứng dụng

60

15

43

2

MH 24

Thiết kế và quản trị Website

75

22

50

3

MĐ 25

Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng

60

15

41

4

MH 26

Thực tập tốt nghiệp

510

40

418

52

MĐ27

Excel  nâng cao

60

18

39

3

MĐ28

Kế toán máy

90

26

60

4

MH29

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

60

28

28

4

MĐ30

Lập trình Windows 3 (C#.NET)

90

30

56

4

MĐ31

Autocad

90

35

51

4

MĐ32

Thiết kế đồ họa bằng Corel Draw

75

20

51

4

MĐ33

Thiết kế hoạt hình với Flash

60

20

37

3

MH34

Ngôn ngữ Java

90

25

61

4

MĐ35

Thiết kế ứng dụng với ASP.NET

75

20

51

4

 

Tổng

2550

785

1596

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp:

1.1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

          - Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành, tích hợp (lý thuyết và thực hành).

          - Thời gian kiểm tra:     

                            + Lý thuyết: 60 ÷ 120 phút

                            + Vấn đáp: 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời

                            + Thực hành: 4 ÷ 8 giờ

1.2. Thi tốt nghiệp:

 

Số TT

Nội dung

Hình thức

Thời gian

1

-  Chính trị

 

- Viết

- Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)

2

 

Kiến thức, kỹ năng nghề:

-  Lý thuyết nghề

 

 

 

- Viết

- Vấn đáp

 

 Không quá 180 phút

 Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

 

 

2. Các hoạt động ngoại khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

 

 

 

3. Các chú ý khác:

             - Học tập nội quy, quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường.

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất.

            - Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện học sinh.

Kinh mat dang quang Kinh mat Kinh mat thoi trang Kinh can Dong ho chinh hang Dong ho thuy si Sua nha tai ha noi Son nha tai ha noi Sửa nhà trọn gói Sửa chữa điện nước